Firmanın İnsan sağlığı, İş emniyeti ve Çevre Koruma ile ilgili yaklaşımı (Üçlü Sorumluluk) yaptığı işin ne derece bilincinde olduğunun göstergesidir.
 
Bunlar ;
  • İnsan sağlığını korumak için gerekli fiziki ve idari tedbirleri almak, sürekli eğtimlerle çalışanlarını bilinçlendirmek çalışma şartlarını en yüksek seviyede tutmak,
  • Tehlike oluşabilecek noktaları ve süreçleri tespit etmek, önceden önlem almak, kaza riskini en aza indirmek, yaşanan olayların tekrar etmemesi için ciddi tedbirler almak.
  • İşletme içinde kullanılan bütün doğal ve enerji kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şeklide kullanmak, oluşan atıkları kontrol altına almak ve bunların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararları azaltmak.
  • Yerel ve ülkesel bütün yasa ve mevzuatlara uygun davranmak.